Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.kralovicovekracany.ocu.sk spravuje Obec  Kráľovičove Kračany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

IČO: 00305529

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Podunajsko
Počet obyvateľov: 1054
Rozloha: 1327 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1215

Všeobecné informácie: kral.kracany@nextra.sk
Podateľňa:   kral.kracany@nextra.sk
Starosta : Jana Gányovicsová  , Tel: 031/551 41 29, kral.kracany@nextra.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: kral.kracany@nextra.sk

Sekretariát:
Tel:
031 / 551 41 29, 551 42 75, Fax: 031 / 551 41 29, Email: kral.kracany@nextra.sk

Kompetencie:

Obec  Kráľovičove Kračanyje samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Kráľovičove Kračany je zriadený na Mestskom úrade v  Dunajskej Strede.

Úradné hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:30 – 12:00         12:30 - 16:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00         12:30 - 17:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:30

       
 

Aktualizované 19.5.2011

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o.

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055/644 25 35
e-mail: info@webex.sk