Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Rozpočet

Rozpočet 2018

 1. Návrh rozpočtu obce KK 2018-2020
  Príjmy
 2. Návrh rozpočtu obce KK r.2018-2020
  Výdavky

Rozpočet 2017

 1. Rozpočet obce KK na roky 2017, 2018-2019 - príjmy
  Schválené OZ dňa 12.12.2016, uzn. č. 17.5/2016/OZ
 2. Rozpočet obce KK na roky 2017, 2018-2019 - výdavky
  Schválené OZ dňa 12.12.2016, uzn. č. 17.5/2016/OZ

Rozpočet 2016

 1. ROZPOČET 2014, 2015-2016
 2. Záverečný účet Obce Kráľov.Kračany za rok 2013
 3. Záverečný účet Obce Kráľovičove kračany za rok 2014
 4. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Kráľovičove Kračany za rok 2014
 5. ROZPOČET 2015, 2016-2017
  Schválený OZ dňa 22. 06. 2015
 6. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľovičove Kračany
  k 30. 09. 2015
 7. Výročná správa obce Kráľ. Kračany za rok 2015
  NÁVRH
 8. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2015
  PRÍJMY
 9. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2015
  VÝDAVKY
 10. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľ. Kračany k 31.03.2016
  Monitorovacia správa-PRÍJMY
 11. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľ. Kračany k 31.03.2016
  onitorovacia správa-VÝDAVKY
 12. záverečný účet obce Kráľovičove Kračany za rok 2015
  Schválené OZ dňa 12.07.2016, uzn. č. 9.8/2016/OZ
 13. ROZPOČET 2016, 2017-2018 Príjmy
  Schválené OZ dňa 20.07.2016, uzn. č. 10.3/2016/OZ
 14. ROZPOČET 2016, 2017-2018 Výdavky
  Schválené OZ dňa 20.07.2016, uzn. č. 10.3/2016/OZ
 15. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľ. Kračany k 30.09.2016
  PRÍJMY
 16. Vyhodnotenie rozpočtu obce Kráľ. Kračany k 30.09.2016
  VÝDAVKY, uzn. č. 15.6/2016/OZ zo dňa 9.11.2016
 17. ROZPOČET 2017, 2018-2019 PRÍJMY
  Schválené OZ dňa 12.12.2016, uzn. č. 17.5/2016/OZ
 18. ROZPOČET 2017, 2018-2019 VÝDAVKY
  Schválené OZ dňa 12.12.2016, uzn. č. 17.5/2016/OZ
 19. Záverečný účet obce Kráľovičove Kračany za rok 2016
  Schválené OZ dňa 22.06.2017, uzn.č.5.5/2017/ OZ

Rozpočtové opatrenia

 1. RO 3/2013
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
 2. Rozpočtové opatrenie
  01/2014
 3. Rozpočtové opatrenie
  02/2014
 4. Rozpočtové opatrenie
  03/2014
 5. Rozpočtové opatrenia za rok 2014
 6. Rozpočtové opatrenia v roku 2015
  RO 01-03/2015