Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. SENIORI POZOR!
  SZENIOROK FIGYELMÉBE!
 2. OZNAM SPP
  Zvýšenie ochrany odberateľov plynu
 3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
  Povinnosti chovateľov psov, mačiek..... - vakcinácia proti besnote
 4. Oznámenie o výrube stromov 5/2015
  Zverejnené 08.10.2016-17.10.2016
 5. Oznámenie o výrube stromu 6/2016
  Zverejnené 22.11.2016
 6. Záznam z prieskumu trhu - Leasing osobného motor. vozidla
  Auto Ideal s.r.o. Dunajská Streda
 7. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, a.s.
  ZÁKAZ NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH ODDELENIACH
 8. OZNÁMENIE - voľné nájomné byty
  Obec Kráľovičove Kračany
 9. ÉRTESÍTÉS - bérbeadó bérlakások
  Királyfiakarcsa község
 10. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
  VÝZVA NA OREZY A VÝRUB DREVÍN
 11. UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
  OREZU a VÝRUBU STROMOV
 12. Oznámenie o výrube stromov 1/2017
  Zverejnené 08.02.2017
 13. ÉRTESÍTÉS - bérbeadó bérlakások
  Királyfiakarcsa község
 14. OZNÁMENIE - voľné nájomné byty
  Obec Kráľovičove Kračany
 15. Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás
  Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás
 16. Gyászjelentés - Smútočné oznámenie
  Lukács János
 17. Oznámenie
  Zber plastových obalov + kalendar 2017
 18. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
  Povinnosti chovateľov psov, mačiek....-vakcinácia proti besnote
 19. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v VJM
  Kráľovičove Kračany
 20. Návrh - Záverečný účet obce Kráľovičove Kračany za rok 2016
  rok 2016
 21. Oznámenie - očkovanie psov proti besnote
  Felhívás - veszettség elleni kutyaoltás
 22. Gyászjelentés - Smútočné oznámenie
  Mészáros Klára
 23. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  od 23.06.2017 - do odvolania
 24. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Kráľovičove Kračany č.01/2017
 25. Obchodná verejná sťúž
  Budova ZŠ a pozemok
 26. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Informácie pre voliča
 27. Választások a regionális önkormányzati szervekbe
  Tájékoztatás a választók számára
 28. SENIORI POZOR! - NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE!
 29. Výzva na predkladanie cenových ponúk
 30. Výzva na predkladanie cenových ponúk