Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. SENIORI POZOR!
  SZENIOROK FIGYELMÉBE!
 2. OZNAM SPP
  Zvýšenie ochrany odberateľov plynu
 3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
  Povinnosti chovateľov psov, mačiek..... - vakcinácia proti besnote
 4. Oznámenie o výrube stromov 5/2015
  Zverejnené 08.10.2016-17.10.2016
 5. Oznámenie o výrube stromu 6/2016
  Zverejnené 22.11.2016
 6. Záznam z prieskumu trhu - Leasing osobného motor. vozidla
  Auto Ideal s.r.o. Dunajská Streda
 7. NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, a.s.
  ZÁKAZ NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH ODDELENIACH
 8. OZNÁMENIE - voľné nájomné byty
  Obec Kráľovičove Kračany
 9. ÉRTESÍTÉS - bérbeadó bérlakások
  Királyfiakarcsa község
 10. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
  VÝZVA NA OREZY A VÝRUB DREVÍN
 11. UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
  OREZU a VÝRUBU STROMOV
 12. Oznámenie o výrube stromov 1/2017
  Zverejnené 08.02.2017
 13. ÉRTESÍTÉS - bérbeadó bérlakások
  Királyfiakarcsa község
 14. OZNÁMENIE - voľné nájomné byty
  Obec Kráľovičove Kračany
 15. Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás
  Jarné upratovanie - Tavaszi lomtalanítás
 16. Gyászjelentés - Smútočné oznámenie
  Lukács János
 17. Oznámenie
  Zber plastových obalov + kalendar 2017
 18. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
  Povinnosti chovateľov psov, mačiek....-vakcinácia proti besnote
 19. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v VJM
  Kráľovičove Kračany
 20. Návrh - Záverečný účet obce Kráľovičove Kračany za rok 2016
  rok 2016
 21. Oznámenie - očkovanie psov proti besnote
  Felhívás - veszettség elleni kutyaoltás
 22. Gyászjelentés - Smútočné oznámenie
  Mészáros Klára
 23. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Kráľovičove Kračany č.01/2017
 24. Obchodná verejná súťaž
  Budova ZŠ a pozemok
 25. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Informácie pre voliča
 26. Választások a regionális önkormányzati szervekbe
  Tájékoztatás a választók számára
 27. SENIORI POZOR! - NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE!
 28. Výzva na predkladanie cenových ponúk
 29. Výzva na predkladanie cenových ponúk
 30. Elektronicka adresa na doručenie oznámena o delegovaní člena a náhradníka do OVK
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
 31. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
  Povinnosti chovateľov psov, mačiek....-vakcinácia proti besnote
 32. Oznámenie o začatí prerokovania návrhu
  "Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľovičove Kračany"
 33. Oznamenie o strateg.
 34. Zmeny a doplnky č.2
  ÚPO
 35. Výkres 02
  ÚPO
 36. Výrez výkresu č.02
  ÚPO
 37. Výrez výkresu č.02a
  ÚPO
 38. Výrez 1 výkresu č.02a
  ÚPO
 39. Výrez 2 výkresu č.02a
  ÚPO
 40. Výrez 2 výkresu č.2a
  ÚPO
 41. Výrez výkresu 02a3
  ÚPO
 42. Výrez výkresu zad.2a3
  ÚPO
 43. Výrez výkresu č.06
  ÚPO
 44. Výrez výkresu č.06
  ÚPO
 45. Sprievodná správa
  ÚPO
 46. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi vykurovacieho obdobia
  Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
 47. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu
  Trnavského samosprávneho kraja - 04.novembra 2017
 48. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
  Trnavského samosprávneho kraja - 04.novembra 2017