Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy 2017

 1. Zmluv a o nájme bytu č. 2017/001/ZoN
  Balázs Norbert
 2. Zmluv a o nájme bytu č. 2017/002/ZoN
  Lukács Ľudovít
 3. Zmluva o nájme bytu č.2017/003/ZoN
  Dunaiová Alžbeta
 4. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.2/2017/Do
  ZO Jednoty dôchodcov Kráľovičove Kračany
 5. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.1/2017/Do
  Združenie Priateľov Petőfiho Kráľovičové Kračany
 6. Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - LEDAS
  Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - LEDAS
 7. Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - VERITON
  Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy - VERITON
 8. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  PROF&PARTNERS, s.r.o.
 9. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2017/Do
  DHZ Kráľovičove Kračany
 10. Zmluva o nájme bytu č.2017/004/ZoN
  Bartalová Anastázia
 11. Zmluva o nájme bytu č.2017/005/ZoN
  Méhes Peter
 12. Zmluva o nájme bytu č.2017/006/ZoN
  Horváthová Anikó
 13. Zmluva o bežnom účte
  Prima banka Slovensko
 14. Zmluva o bežnom účte
  Prima banka Slovensko
 15. Zmluva o dielo č.003/2017
  LV Solutions s.r.o.,
 16. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
  SPP a.s.,
 17. Zmluva o nájme pozemku
  DRAKON s.r.o.
 18. Kúpna zmluva
  Coop Jednota - Dunajská Streda
 19. Zmluva č.37070 o poskytnutí dotácie
  Dobrovoľná požiarna ochrana ochrana SR - zo dňa26.6.2017
 20. Zmluva o nájme pozemku zo dňa 23.06.2017
  Združenie Priarteľov Petőfiho
 21. Zmluva o bežnom účte
  Prima banka Slovensko
 22. Zmluva o nájme pozemku
  MVDr. Peter Pongrácz VETIS
 23. Mandátna zmluva č.170801
  na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
 24. Zmluva o vyhotovení diela
  pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 25. Zmluva o dielo č.006/2017
  LV Solutions, s.r.o.
 26. Kúpna zmluva
  Rácz Gabriel
 27. Zmluva o dielo
  "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľovičove Kračany"
 28. Enviromentálny fond
  Zmluva č.123414 08U03
 29. Zmluva o nájme bytu –opakovaná č. 2017/009/ZoN
  Haárová Andrea